پرچمداران


مطالب محبوب

در حال نمایش بیشترین مطالب پسند شده از زمان ۱۷/۰۸/۲۶ در همه بخش ها

 1. 4 پسند
 2. 3 پسند
  زنه سر قبر شوهرش میگفت: کجایی صمد؟!یدالله کفش نداره!فضل الله بلوز نداره!عین الله شلوار نداره!روح شوهره شب میاد به خوابش میگه:سکینه من مُردم،نرفتم دبی جنس بیارم که
 3. 3 پسند
 4. 2 پسند
  نه پدر دارم نه مادرینه خدا نه سرزمیننه گهواره و کفننه بوسه ؛ نه عاشقیحالا سومین روزاستهیچ غذایی نخورده امهمه قدرت رنج ها ؛بیست سال عمرمهمه را می فروشماگر هیچکس خریدارآن نباشددیوی آن را خواهد خریدبا این قلب پاک ( حرفه ام کلمه ها)دست به سرقت می زنم ؛ قاتل خواهم شدبه زندانم می اندازند؛ حلق آویزم می کنندآن زیردرآمرزش ِآغوش ِ امن خاکگل های زهرآلودی جوانه می زندو از قلب پاکم می روید
 5. 2 پسند
  با رفتنت مانده مرا به گلو حرف آخرم این حجم گفتگو را تو بگو تا کجا برم
 6. 2 پسند
  با این که مغروری ولی تجربه کندل بستن رو:))
 7. 2 پسند
  داخل همین تاپیک بفرستین
 8. 1 پسند
 9. 1 پسند
  !"بـے رحمانه ترین" 'خیــــــــــــــــــــــانت'?! "این" است که... 'وارد' "زنـــــــــــــــــــــــدگے" 'کسے' شوے ! "وابســــــــــــــــته اش" کنے ! و... 'بعد' از "مدتے" 'آنقــــــــــــــــــــــــــــدر' "زندگیش" را "خــــــــــــــــــــــالے" 'کنے' که... یک "عمــــــــــــــــــــــر" با "خاطراتت" "بمیرد"!! هیچ 'چیز' "بدتر" از "قتـــــــــــــــــــــــــل احســــــــــــــــــــــــــــاس" 'نیست'..... خیلی سخته یکیو به اندازه ی وجودت دوست داشته باشی بعدش با ...
 10. 1 پسند
  چونک بی‌رنگی اسیر رنگ شدموسیی با موسیی در جنگ شد
 11. 1 پسند
  ☘️ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیمشاید رنگ موردعلاقه یکدیگر نباشیم! اماروزیبرای کامل کردن نقاشیمانبدنبال هم خواهیم گشت!به شرطی که انقدرهمدیگر را‌ تا حد نابودی نتراشیم....
 12. 1 پسند
  دلم برای تو که نه!ولی برای روزهای با هم بودنمان تنگ شدهبرای تو که نه!ولی برای “مواظب خودت باش” شنیدن تنگ شدهبرای تو که نه!ولی برای دلی که نگرانم میشد تنگ شدهراستش! برای اینها که نهبرای خودتدلم خیلی تنگ شده...
 13. 1 پسند
  ↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی… خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘ دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩ ↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘
 14. 1 پسند
  بدبختی‌ ما از آنجا شروع شد که لکۀ روی پیشانی از محتوای درون پیشانی بسیار با ارزش‌تر شد !! فریدون_فرخزاد
 15. 1 پسند
  ‏کسی که با هر اشتباه تو یک شانس دوباره به تو می دهد همان کسی است که هرگز با تو قهر نمی کند اما اگر برود می رود که برود!
 16. 1 پسند
  آسمانش را گرفته تنگ در آغوش ابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش. باغ بی برگی، روز و شب تنهاست، با سکوت پاکِ غمناکش. سازِ او باران، سرودش باد. جامه اش شولای عریانی‌ست. ورجز،اینش جامه ای باید . بافته بس شعله ی زرتار پودش باد . گو بروید ، هرچه در هر جا که خواهد ، یا نمی خواهد . باغبان و رهگذران نیست . باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست گر زچشمش پرتو گرمی نمی تابد ، ور برویش برگ لبخندی نمی روید ؛ باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟ داستان از میوه های سربه گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید . باغ بی برگی خنده اش خونیست اشک آمیز جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن . پادشاه فصل ها پاییز... اخوان ثالث
 17. 1 پسند
 18. 1 پسند
 19. 1 پسند
 20. 1 پسند
 21. 1 پسند
  سکوت می کنم و عشق ، در دلم جاری استکه این شگفت ترین نوع خویشتن داری استتمام روز ، اگر بی تفاوتم ؛ اماشبم قرین شکنجه ، دچار بیداری استرها کن آنچه شنیدی و دیده ای ، هر چیزبه جز من و تو و عشق من و تو ، تکراری استمرا ببخش ! بدی کرده ام به تو، گاهیکمال عشق ، جنون است ودیگرآزاری است
 22. 1 پسند
  آسان است برای منکه خیابانها را تا کنم و در چمدانی بگذارمکه صدای باران را، به جز تو کسی نشنودبه درخت انار بگویم انارش را خود به خانه من آوردآسان است آفتاب را سه شبانه روز بی آب و دانه رها کنمو روز ضعیف شده را ببینم که عصا زنان از آسمان خزر بالا می رودآسان است که چهچه گنجشک را ببافم و پیراهن خوابت کنمآسان است برای من به شهاب نومید فرمان دهم که به نقطه اولش برگرددبرای من آسان است به نرمی آبها سخن بگویمو دل صخره را بشکافمآسان است نا ممکنها را ممکن شومو زمین در گوشم بگوید بس کن رفیقاما آسان نیست که معنی مرگ را بدانموقتی تو به زندگی آری گفته ای
 23. 1 پسند
  من ٬ در آن لحظه ٬ که چشم تو به من می نگرد برگ خشکیده ایمان را در پنجه باد رقص شیطانی خواهش را در آتش سبز! نور پنهانی بخشش را در چشمه مهر اهتزاز ابدیت را می بینم بیش از این ٬ سوی نگاهت ٬ نتوانم نگریست اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست کاش می گفتی چیست آنچه از چشم تو ٬ تا عمق وجودم جاری ست. (فریدون مشیری)